Vill du följa med på en tidsresa?

  • fredag / 05 april / 2019
  • 18:30-19:00

Beskrivning

Den 1:a juni 1985 bildade några militärkulturhistoriskt intresserade vänner den militärhistoriska uppvisningstruppen Bohus Elfsborghs Caroliner, en ideell förening vars syfte är att förevisa, bevara och ge liv åt vår historia.
Den tidsepok som de valt att lägga tyngdpunkten på är svensk stormaktstid 1650-1718. Givetvis medverkar de i aktiviteter i tidsperioder både före och efter "vår tid". Målsättning för truppen är att visa alla aspekter av Carolinernas liv och att bedriva levande museiverksamhet i arbete och fritid med utgångspunkt från Bohusläns regemente, Älvsborgs regemente och Göteborgs garnison, samt att bedriva kulturhistorisk forskning i dessa och angränsande ämnen. Idag finns en infanteritrupp, en artillegrupp, en kavallerigrupp samt en trossgrupp.

Upplev allt som händer i paddocken!

Det enda du behöver är en entrébiljett till mässan.