King Size & Science

Räk-na med forskning i hästväg under EuroHorse!

Räk-na med forskning i hästväg under EuroHorse!

Räk-na med forskning i hästväg under EuroHorse!

Kan vi locka med en stor portion räksmörgås tillsammans med en god portion hästkunskap?

EuroHorse arrangerade i samarbete med Chalmers tekniska högskola en lunchpresentation. Över Gothia Towers berömda King Size-räkmacka fick man möjlighet att på plats få höra om spännande projekt kring hästens och ryttarens välfärd.

  • Tänk om det fanns en säkerhetsstigbygel som man inte riskerar att trampa ur…
  • Vad händer egentligen när man använder ridspöet på hästen?
  • Vad är det som Chalmershindret mäter inne i Scandinavium och vilken nytta kan ryttare och tränare ha av detta?
  • Kan man ha hästar på schemat när man läser på högskola?

Studenter och forskare presenterade en del av de många projekt kring hästar som bedrivs vid Chalmers i syfte att ständigt förbättra säkerhet, välmående och prestanda för ekipaget.

king size and sicence