Boka parkering

I mån av plats kan utställare beredas parkeringsplats på Svenska Mässans lastgård och parkering av släp i Svenska Mässans A-hall, personbil parkeras i närliggande parkeringshus, Focus / Gårda Affärscentrum. Parkering av lastbil och/eller släp gäller endast under de dygn mässan pågår.

(minimum 6 dagar, ej tillåtet att flytta fordon)

Följande villkor gäller:

  • Allt gods som ställs utanför lastbil eller släp debiteras SEK 5000 (ex moms) per dag
  • Efter att parkering har skett får fordonet inte flyttas förrän mässan har stängt
  • Övernattning får inte ske i parkerade fordon
  • Full tank samt låsbart tanklock krävs på bilar parkerade i hallen.
  • Max höjd, 4,5 i hallen